Informaţii despre Sisteme dinamice

Cursul se bazează pe tutorialul disponibil aici şi pe următoarele cărţi:

  • R.C. Robinson, An introduction to dynamical systems: continuous and discrete, Pearson Eduction, Upper Saddle River NJ, 2004
  • J.D. Meiss, Differential dynamical systems, Revised edition, SIAM, Philadelphia PA, 2017

Pentru detalii privind prezenţa, respectiv participarea (inter)activă la activităţile din clasă, vezi info.

Orarul de consultaţii este disponibil aici.

Temele pentru acasă sunt disponibile aici.

Programe software ajutătoare (Python) sunt disponibile pe GitHub.

Parcursul de nota 5

Informaţiile vor fi afişate în timp util.

Examinarea globală

Colocviul va avea loc marţi, 28 mai 2019, la sala 367, începând cu ora 12:00.

Pregătire pentru restanţieri

Pe tot parcursul anului universitar, în zilele lucrătoare, sunt disponibile întâlniri de câte două ore cu studenţii care doresc să aprofundeze chestiunile teoretice şi practice predate la disciplinele:

  • LFCMVIA
  • Ecuaţii diferenţiale I
  • ASOR

Aceste activităţi au structură de seminar, respectiv de laborator, studenţii prezenţi fiind invitaţi la tablă, respectiv la tastatură, pentru a rezolva, sub îndrumarea profesorului, exerciţii variate.
Subiectele abordate sunt de interes pentru studenţii care doresc să participe la probele de reexaminare oferite de universitate la aceste discipline.

Întâlnirile presupun participarea a cel puţin trei studenţi interesaţi.

Înscrierile se fac via e-mail.

Informaţii despre Mecanică teoretică

Cursul se bazează pe tutorialele disponibile aici şi aici şi pe următoarele cărţi (în format djvu): A. Hristev, C. Iacob şi A. Hristev şi colectiv.

Pentru detalii privind prezenţa, respectiv participarea (inter)activă la activităţile din clasă, vezi info.

Orarul de consultaţii este disponibil aici.

Temele pentru acasă sunt disponibile aici.

Parcursul de nota 5

Informaţiile vor fi afişate în timp util.

Examinarea globală

Colocviul va avea loc joi, 30 mai 2019, la sala 367, începând cu ora 16:00.